Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.

Rekisterinpitäjä

Finceptum Oy
Maisterinkatu 9
11100 Riihimäki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Wallgren
Maisterinkatu 9
11100 Riihimäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)finceptum.fi

Rekisterin nimi

Finceptum Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinkäyttötarkoitus on Finceptum Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, ilmoittautumisten rekisteröinti ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tietoja käytetään Finceptum Oy:n toiminnan kehittämiseen, sähköiseen ja suoramarkkinointiin, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja palvelun tuottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a ja f -kohdat.

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

(f) rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiallinen yhteys, asiakassuhde)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
 • työnantaja
 • titteli / vastuualue
 • tuotekiinnostus
 • markkinointiiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten markkinointiluvat, markkinointitoimenpiteet, kurssi- ja tapahtumaosallistumiset
 • laskutustiedot
 • verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja
  • sähköpostimarkkinointiseuranta: tämä mahdollistaa meidän kehittää juuri niitä aihealueita, jotka kiinnostavat asiakkaitamme

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan mm. tarjouspyyntöjen, ilmoittautumisten, kyselyjen, tuote- ja asiakirjalatauksien ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Lisäksi asiakkaiden tiedot saadaan mm. myynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme käsittelyssä lukuumme toimivia yrityksiä GDPR:n ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hyödynnämme lukuumme toimivia alihankkijoita, jotka toteuttavat meille esimerkiksi tapahtumia ja mainoskampanjoita. Tällöin huolehdimme käsittelysopimuksella, että henkilötietojasi käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän tarvitseman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää. Tällöinkin vastaanottajana on yllä mainitut kansainväliset yhteistyökumppanit.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Mikäli tietoja siirretään verkossa, siirretään ne aina salatun yhteyden yli. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää meitä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyn on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Finceptum Oy:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä

1. Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Verkkosivustomme käyttävät evästeitä (engl. cookies). Eväste on pienikokoinen kirjaimia ja numeroita sisältävä tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeet antavat meille mahdollisuuden seurata verkkokäyttäytymistäsi ja auttaa meitä kehittämään markkinointia.

2. Evästeet sivuillamme

 • Google Analytics
  Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustojamme.
  Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.
  Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä: _utma, _utmb, _utm, _utmx
 • Sähköpostimarkkinointi
  Käytämme evästeitä mitataksemme ja kehittääksemme asiakaskohtaista sähköpostimarkkinointiamme.

3. Miten voit poistaa evästeet käytöstä

Voit sallita tai poistaa evästeet käytöstä melkein kaikkien internet-selainten asetuksista.

Microsoftin Internet Explorer ja Edge-selaimissa:

https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen

Google Analytics -evästeiden estäminen onnistuu asentamalla selaimeen Google Analytics -ohjelmalisäkkeen, mikä estää tietojesi lähettämisen Google Analytics -palveluun. Lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout