Kovennettu, turhista komponenteista karsittu, räätälöity Linux-käyttöjärjestelmä on iskunkestävin ja turvallisin alusta niin yksittäiselle käyttäjälle kuin keskitetylle palvelinympäristölle.

Tarjoamme turvallisia ja varmoja tietoturvaratkaisuja toimijoille, joille tavanomainen laatu ei riitä.

ANALYZE

ANALYSOI

PACKAGE

PAKETOI

HARDEN

KOVENNA

BUILD

RAKENNA

SUPPORT

YLLÄPIDÄ

MONITOR

VALVO

ANALYSOI

Ovatko tietokoneesi tai laitteesi ja nillä ajettavat käyttöjärjestelmät turvallisia? Ovatko päivitysmenetelmäsi kunnossa ja kun tietoturvapoikkeamia ilmenee tiedätkö, mitkä laitteet tulee päivittää ja miten se tapahtuu?

Finceptumin kokeneet asiantuntijat arvioivat asiantuntijoittesi kanssa teknologia-alustasi ja suosittelevat toimenpiteitä turvallisuuden ja ketteryyden kehittämiseksi. Analyysin tuloksena olet valmiimpi tekemään päätöksiä tietoturvan parantamiseksi ja järjestelmiesi kehittämiseksi.

Ota yhteyttä

PAKETOI

Tietokoneisiin ja laitteisiin kehitettävien ohjelmistojen tarkoitus on tehdä niistä älykkäitä palveluliiketoiminnan osasia. Oman kehityksen hallintaan on paljon hyviä ja vielä parempia ratkaisuja. On erityisen tärkeää huolehtia että tekemäsi ohjelmistot – ja vain tekemäsi ohjelmistot – ovat oikeissa laitteissa.

Oikeellisuuden varmistamisessa on tärkeää koodin turvaaminen ja pakkaaminen siten, että voidaan olla koko ajan varmoja käytössä olevan oikean koodin. Hyvistä käytännöistä sopiminen tekee yhteistyöstä joustavaa, vähentää työtaakkaa ja tekee ohjelmistojen toimittamisesta turvallisempaa.

Finceptum myös neuvoo, dokumentoi ja kouluttaa luomaan politiikat omalle tai ostetulle sovelluskehitykselle ohjelmistojen turvalliseen toimittamiseen.

Ota yhteyttä

KOVENNA

Nykyaikaiset ohjelmistot tarvitsevat toimiakseen käyttöjärjestelmän palveluja, olivat ne sitten kontteja, virtuaalikoneita tai muuta. Kovennettu, turhista komponenteista karsittu, räätälöity Linux-järjestelmä on iskunkestävin ja turvallisin alusta niin yksittäiselle käyttäjälle kuin keskitetylle palvelinympäristölle.

Kaikki palvelujen toteuttamiseen tarvittavat ohjelmistot ovat kuitenkin lopulta haavoittuvia. Konesaleissa ja pilvipalveluissa on arkipäivää muuttaa ohjelmistojen ominaisuuksia tai päivittää niiden versioita ja nämä IT-ympäristöt on toteutettu tätä tarvetta silmällä pitäen. Tietokoneiden ja laitteiden tilanne on haastavampi, niiden päivittäminen ja muokkaaminen ei aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Koventamisen tarkoitus on vähentää mahdollisuuksia hyödyntää tietoturvapoikkeamia tai muutosten aiheuttamia tilaisuuksia hyökätä järjestelmää vastaan, pidentää päivityssykliiä ja siten rakentaa kestävämpää turvallisuutta.

Järjestelmien vaatimukset alustoille ja muille tarvittaville ohjelmistoille voivat olla hyvin erilaisia. Siksi Finceptum suunnittelee ja toteuttaa turvallisia ja varmoja ratkaisuja oman järjestelmäsi lähtökohdista. Palvelu sopii toimijoille, joille tavanomainen laatu ei riitä. Järjestelmäsi täysi toimintakyky tulee olla taattuna myös ääriolosuhteissa.

Ota yhteyttä

RAKENNA

Älykkään koneen ohjelmisto koostuu monesta eri lähteestä tulevasta osasesta. Mukana on varsinainen ohjelmisto, sen vaatimat kirjastot, käyttöjärjestelmä, konfiguraatiot, ja apuohjelmistot. Asennusprosessi kerää nämä lähteet, niiden päivitykset ja versioinnin yhteen siten, että käytössä on varmasti oikeat versiot ja tiedossa on aina miten muutokset vaikuttavat käytössä oleviin järjestelmiin.

Finceptum suunnittelee ja toteuttaa asennusprosessin, joka kokoaa kovennetut alustat ja ylläpitomenettelyt yhteen. Asennusprosessi voi toimia sekä keskitetysti että hajautetusti.

Ota yhteyttä

YLLÄPIDÄ

Käyttöjärjestelmä, sovellukset, ajurit ja muut palvelun toteuttamiseen vaadittavat palat ovat vain ohjelmistoja. Ne vikaantuvat, niitä kehitettäessä huomioimatta jääneet asiat muuttuvat tietoturvaongelmiksi ja elinkaaren aikana maailma muuttuu. Ehkä löytyy uusia hyviä ideoita, jotka mahdollistavat järjestelmän tehokkaamman tai turvallisemman käyttämisen. Kun nämä ideat viedään uusiksi osiksi ohjelmistoja tietokoneiden ja laitteiden ominaisuuksien kehittämiseksi, täytyy ne pystyä myös viemään käytäntöön.

Joskus myös ohjelmiston elinkaari ylittää sille varatun laitteiston elinkaaren. Kun laitteet uudistuvat, vanhojen ohjelmistojen toiminta voi vaarantua. Näissä tapauksissa on löydettävä ratkaisut, joilla kalliin ohjelmistomuutoksen sijaan uusi laitteisto saadaan toimimaan vanhan ohjelmiston alustana.

Finceptumin kanssa suunnittelet ja toteutat pitkän elinkaaren ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitalisoituvien palvelujen turvallisen ylläpitämisen ja kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

VALVO

Valvonta on tärkeä osa varautumista. Kovennuksesta huolimatta syntyy tietoturvapoikkeamia, jotka vaikuttavat toimitettujen järjestelmien turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Valvonta antaa välineet arvioida omien järjestelmien tilannetta ja suunnitella toimenpiteitä. Keräämällä tietoa asennusprosessista sekä toimitetuista järjestelmistä ja vertaamalla niitä tunnettuihin haavoittuvuuksiin saadaan kuva korjausten vaatimasta työstä ja voidaan suunnitella päivitysten toimittaminen.

Miettimällä valvonta yhdessä ylläpidon ja asennuksen kanssa, on helpompaa tehdä päätöksiä. Finceptumin kanssa kytket kehittäjät ja teknologiat yhteen siten, että tietoturvapoikkeamat tai muutokset, jotka voivat koskea omaa palveluasi tulevat verratuiksi käytössä oleviin ohjelmistokomponentteihin. Näin pysyy yllä koko ajan ymmärrys ja tilannekuva uhkien aiheuttamista reagointarpeista.

Ota yhteyttä